Certificaat RCMP

Het Register Campagne Management Professionals (RCMP) in Nederland is een initiatief van het Platform Innovatie in Marketing (PIM).

Op deze website vindt u nadere informatie over de persoonlijke certificering tot Registered Campagne Manager Professional (RCMP), over het Permanente Educatie-aanbod en andere relevante zaken voor de (aankomend) RCMP-er.

Het Register Campagne Management Professionals, opgericht in 2015, is een keurmerk voor goed en modern opgeleide ervaren professionals in Campagne Management. Het RCMP wordt gevormd door betrouwbare en proactieve vakmensen die opereren op strategisch en tactisch managementniveau. Doel van het register is om het Campagne Management vakgebied verder te professionaliseren en men die zich geschoold heeft in de laatste inzichten, modellen en concepten een zichtbare plaats te geven. Zij onderscheiden zich door hun opleiding, werkervaring en integriteit.

Toelatingseisen

U wordt toegelaten tot het Register Campagne Management Professionals als u aantoonbaar voldoet aan bepaalde toelatingseisen. Om gecertificeerd te kunnen worden als Registered Campagne Management Professional, met het bijbehorende recht de titel RCMP te mogen voeren, dient u aan een aantal eisen te voldoen:

  • U kunt aantonen dat u een volwaardig gesprekspartner bent op het gebied van campagne management.
  • Dit houdt concreet in dat de gecertificeerde marketeer adequate en moderne kennis heeft over campagne management, multichannel marketing, campagne management systemen, traffic- en klantacquisitie en dit in de praktijk kan toepassen.

Zij mogen de afkorting RCMP achter hun naam voeren. Een hooggekwalificeerde vakbekwame Campagne management specialist is herkenbaar aan zijn/haar titel Registered Campagne Management Professional.
De titel geeft garantie aan werkgevers en opdrachtgevers voor een goede en actuele vakbekwaamheid op het gebied van Campagne Management door de zorgvuldige beoordeling van uitstekende opleidingsinstituten en erkende brancheverenigingen.
De leden van het Register vormen een belangrijk netwerk van de campagne management specialisten die elkaar ondersteunen en inspireren in de dagelijkse toepassing van het campagne management vakgebied.
De leden van het register dienen ieder jaar hun vakkennis bij te houden door het bezoeken van conferenties en seminars, gastcolleges en themasessies.

Hoe wordt u Registered Campagne Management Professional?

Indien u hoog bent opgeleid op het gebied van Campagne management en zich actief begeeft in het Campagne management vakgebied, dan kunt u zich als Registered Campagne Management Professional (RCMP) certificeren. Beeckestijn Business School verzorgt in Nederland Campagne Management opleidingen op post-HBO niveau. Gecertificeerden dienen een proeve van bekwaamheid af te leggen door middel van het schrijven en verdediging van een Campagne Management plan. Bij de verdediging zijn twee vakbekwame docenten aanwezig. Bij de verdediging dient u aan te tonen het campagne managementvakgebied op zowel tactisch als strategisch in meer dan voldoende mate (minimaal cijfer een 7) te beheersen.